Количката е празна


Нов Фредерикъ В.Фаррaръ , Животътъ на Господа Нашего Иисуса Христа ; София 1901г Фредерикъ В.Фаррaръ , Животътъ на Господа Нашего Иисуса Христа ; София 1901г 80,00 лв.
Нов Златната птица,народна приказка ,рисунки Г.Богданов Златната птица,народна приказка ,рисунки Г.Богданов 10,00 лв.
Нов В.Сл.Киселков ,Софроний Врачански -живот и творчество ; София 1963 В.Сл.Киселков ,Софроний Врачански -живот и творчество ; София 1963 25,00 лв.

Нов Еленски сборник ,София 1968г Еленски сборник ,София 1968г 20,00 лв.
Феликс Каниц , Карта към първото издание на “Дунавска България и Балканът” 1875-1877г Феликс Каниц , Карта към първото издание на “Дунавска България и Балканът” 1875-1877г 400,00 лв.
Г.Димитров,Княжество България въ историческо,географическо и етнографическо отношение ; част 1 и 2 ра ; Пловдив 1895г Г.Димитров,Княжество България въ историческо,географическо и етнографическо отношение ; част 1 и 2 ра ; Пловдив 1895г 250,00 лв.

Нов В дар на Асен Златаров-юбилеен сборник, София 1932г В дар на Асен Златаров-юбилеен сборник, София 1932г 30,00 лв.
Палавите патенца,София 1946 Палавите патенца,София 1946 10,00 лв.
Списание "Юридически архив" година 1 ва ,кн.1-6 ,1929г Списание "Юридически архив" година 1 ва ,кн.1-6 ,1929г 50,00 лв.

Списание "Юридически архив " год. 5та , кн.1-6 ; София 1933г Списание "Юридически архив " год. 5та , кн.1-6 ; София 1933г 50,00 лв.
Спиридон Игнатиев , Юриспруденция на ВКС ;част четвърта; София 1931г Спиридон Игнатиев , Юриспруденция на ВКС ;част четвърта; София 1931г 20,00 лв.
Спиридон Игнатиев ,Юриспруденция на ВКС , трета част ;София 1929г Спиридон Игнатиев ,Юриспруденция на ВКС , трета част ;София 1929г 20,00 лв.

Нов Полувековна военна България ; София 1932г Полувековна военна България ; София 1932г 50,00 лв.
СТ.Младенов, Хр.Кодов и Хр.Вакарелски ;Бит и език на тракийските и малоазийските българи , част 1ва / София 1935г   СТ.Младенов, Хр.Кодов и Хр.Вакарелски ;Бит и език на тракийските и малоазийските българи , част 1ва / София 1935г 30,00 лв.
Проф.Йордан Иванов ,Български старини из Македония /София 1931г Проф.Йордан Иванов ,Български старини из Македония /София 1931г 60,00 лв.

Л.Милетич,Към борбите в Югозападна Македония / по спомени на ..../ София 1926г Л.Милетич,Към борбите в Югозападна Македония / по спомени на ..../ София 1926г 20,00 лв.
Макгахан 1844-1878г /биография,документи и материали/ София 1977г Макгахан 1844-1878г /биография,документи и материали/ София 1977г 10,00 лв.
акад.д-р Н.Михов , Населението на Турция и България през 18 и 19 век ;том 5ти/ София 1968г акад.д-р Н.Михов , Населението на Турция и България през 18 и 19 век ;том 5ти/ София 1968г 20,00 лв.

Подробни и нови издирвания по старата българска история /събрал и превел от оригинала д-р Хр.Т.Стамболски ; София 1914г Подробни и нови издирвания по старата българска история /събрал и превел от оригинала д-р Хр.Т.Стамболски ; София 1914г 30,00 лв.
Д-р Константин Д. Кожухаров ,Източният въпрос България 1875-1890 / София 1929г Д-р Константин Д. Кожухаров ,Източният въпрос България 1875-1890 / София 1929г 60,00 лв.
 проф. Борис Колев, Йордан Кювлиев ; София 1956г проф. Борис Колев, Йордан Кювлиев ; София 1956г 20,00 лв.

Антон Митов , монография от Стефан Митов ; София 1967г Антон Митов , монография от Стефан Митов ; София 1967г 25,00 лв.
Ива Любенова, Старите мостове в България ; София 1984г Ива Любенова, Старите мостове в България ; София 1984г 20,00 лв.
Д.И.Поливянни, Средновековният български град през XIII-XIV век; София 1989г Д.И.Поливянни, Средновековният български град през XIII-XIV век; София 1989г 10,00 лв.

Александър Стаменов,Иван Милев ;София 1958г Александър Стаменов,Иван Милев ;София 1958г 25,00 лв.
Г.Павлов , Георги Попов албум ; София 1963г Г.Павлов , Георги Попов албум ; София 1963г 20,00 лв.
1.Сборникъ отъ разни съчинения / отъ Добря В. Попова и издадена отъ Р.И.Блъскова ; Цариградъ - Галата 1860г 2. Введение въ всеобща история , превел от руский Атанасий Чолаковъ Хилендарецъ 1 и 2ра част ;Цариградъ 1854г 1.Сборникъ отъ разни съчинения / отъ Добря В. Попова и издадена отъ Р.И.Блъскова ; Цариградъ - Галата 1860г 2. Введение въ всеобща история , превел от руский Атанасий Чолаковъ Хилендарецъ 1 и 2ра част ;Цариградъ 1854г 450,00 лв.

1.Болгарскии разговорникъ за ония , кои обичатъ да се навикноватъ да говоратъ гречески отъ К.Г.Фотинова ; Смирна 1845г 2. Изяснения на неделните и празнични евангелия ,преведени отъ попъ Златана Г. Киновъ ; Цариградъ 1857г 1.Болгарскии разговорникъ за ония , кои обичатъ да се навикноватъ да говоратъ гречески отъ К.Г.Фотинова ; Смирна 1845г 2. Изяснения на неделните и празнични евангелия ,преведени отъ попъ Златана Г. Киновъ ; Цариградъ 1857г 300,00 лв.
Писменица на славянский-а язикъ , състави Иванъ Н. Момчиловичъ - Еленчанинъ ; Белъградъ 1847г Писменица на славянский-а язикъ , състави Иванъ Н. Момчиловичъ - Еленчанинъ ; Белъградъ 1847г 500,00 лв.
1.Прочутия Филиппъ-Тотю войвода /нареченъ "Хвърковатия Тотю"отъ Ф.Стояновъ С. 1 и 2ра частъ ; Русе 1900г. 2. Записки на Христо Н.Македонски бившъ войвода въ възстанията за освобождението на България , 1852-1877г ; София 1896г 1.Прочутия Филиппъ-Тотю войвода /нареченъ "Хвърковатия Тотю"отъ Ф.Стояновъ С. 1 и 2ра частъ ; Русе 1900г. 2. Записки на Христо Н.Македонски бившъ войвода въ възстанията за освобождението на България , 1852-1877г ; София 1896г 320,00 лв.

F. Kanitz,Donau-Bulgarien und der Balkan : Historisch-geographisch-etnographische Reisestudien aus den Jahren 1860-1879 : Bd. 1-3 /2ро издание Лайпциг 1880-1882г F. Kanitz,Donau-Bulgarien und der Balkan : Historisch-geographisch-etnographische Reisestudien aus den Jahren 1860-1879 : Bd. 1-3 /2ро издание Лайпциг 1880-1882г 650,00 лв.
Андрей Грабар , Боянската църква ; София 1978г Андрей Грабар , Боянската църква ; София 1978г 40,00 лв.
акад.Иван Гошев, Старобългарски глаголически и кирилски надписи акад.Иван Гошев, Старобългарски глаголически и кирилски надписи 60,00 лв.

Архив на Найден Геров ,под редакцията на М.Г.Попруженко / част 2 ра ; София 1932г Архив на Найден Геров ,под редакцията на М.Г.Попруженко / част 2 ра ; София 1932г 50,00 лв.
Архив на Найден Геров , под редакцията на М.Г.Попруженко / част 1 ва ; София 1931г Архив на Найден Геров , под редакцията на М.Г.Попруженко / част 1 ва ; София 1931г 60,00 лв.
25 години в служба на родната просвета и култура 1911-1936г юбилеен сборник ; София 1937 г 25 години в служба на родната просвета и култура 1911-1936г юбилеен сборник ; София 1937 г 25,00 лв.

граф Галеацо Чано , Политически дневник 1939-1943г ; София 1947г граф Галеацо Чано , Политически дневник 1939-1943г ; София 1947г 15,00 лв.
Иван Евстратиев Гешов , възгледи и дейност ; София 1926г Иван Евстратиев Гешов , възгледи и дейност ; София 1926г 30,00 лв.
Експедиция в Северозападна България ; София 1958г Експедиция в Северозападна България ; София 1958г 100,00 лв.

Странджанска експедиция 1956г / доклади и материали; София 1957г Странджанска експедиция 1956г / доклади и материали; София 1957г 80,00 лв.
В.Априлов , Събрани съчинения ,под редакцията на М.Арнаудов ,София 1940г В.Априлов , Събрани съчинения ,под редакцията на М.Арнаудов ,София 1940г 25,00 лв.
Христо Ботев, Съчинения под редакцията на Ив.Г.Клинчаров Христо Ботев, Съчинения под редакцията на Ив.Г.Клинчаров 30,00 лв.

Поучителни речи на старите философи,превелъ А.П.Петровичъ Гранитский ; Цареградъ 1854г Поучителни речи на старите философи,превелъ А.П.Петровичъ Гранитский ; Цареградъ 1854г 220,00 лв.
Ш.Х.Романо,Коментар на Наказателния закон , том 4ти , част 1 и 2 ра ;София 1938г Ш.Х.Романо,Коментар на Наказателния закон , том 4ти , част 1 и 2 ра ;София 1938г 20,00 лв.
Дора Мустакова, Чекът ; София 1939г Дора Мустакова, Чекът ; София 1939г 40,00 лв.

Петко Венедиков , Ипотеки,залог и привилегия / систематичен курс; София 1948г Петко Венедиков , Ипотеки,залог и привилегия / систематичен курс; София 1948г 25,00 лв.
д-р Марко Попов, Задачи и организация на военното стопанство ; София 1940г д-р Марко Попов, Задачи и организация на военното стопанство ; София 1940г 25,00 лв.
Из практиката на Държавния арбитраж 1952-1957г; София 1958г Из практиката на Държавния арбитраж 1952-1957г; София 1958г 10,00 лв.

проф. Л.Е.Владимиров,Учение за доказаелствата в наказателния процес/особна част / ; софия 1921г проф. Л.Е.Владимиров,Учение за доказаелствата в наказателния процес/особна част / ; софия 1921г 20,00 лв.
Марсел Планиол , Елементарно ръководство по Гражданско право ; София 1921г Марсел Планиол , Елементарно ръководство по Гражданско право ; София 1921г 25,00 лв.
Виновниците за Европейската война ,превели и наредили Ив.Коларов и Сп.Икономов Виновниците за Европейската война ,превели и наредили Ив.Коларов и Сп.Икономов 30,00 лв.

Любен Анг. Диков ,Курс по търговско право /том 2 ри/ ; София 1935г Любен Анг. Диков ,Курс по търговско право /том 2 ри/ ; София 1935г 25,00 лв.
Севдалин Пенчев , Сборник от тълкувателни решения на ВКС по Търговския закон /в 2 тома/ София 1944г Севдалин Пенчев , Сборник от тълкувателни решения на ВКС по Търговския закон /в 2 тома/ София 1944г 50,00 лв.
Франц фон Лист, Учебник по наказателно право / особна и обща част / София 1920 Франц фон Лист, Учебник по наказателно право / особна и обща част / София 1920 40,00 лв.

Тома Васильов , живот и спомени ; София 1938г Тома Васильов , живот и спомени ; София 1938г 30,00 лв.
Нов Иконографски наръчник ; София 1977г Иконографски наръчник ; София 1977г 25,00 лв.
Иван Михайлов , Спомени /том III / 1967г Иван Михайлов , Спомени /том III / 1967г 30,00 лв.

Асен Василиев ,Троянски манастир ; София 1962г Асен Василиев ,Троянски манастир ; София 1962г 25,00 лв.
Веселин Бешевлиев , Прабългарски епиграфски паметници ; София 1981г Веселин Бешевлиев , Прабългарски епиграфски паметници ; София 1981г 15,00 лв.
Мавро Орбини , Царството на славяните 1601 ; София 1983г Мавро Орбини , Царството на славяните 1601 ; София 1983г 15,00 лв.

Йосиф Симоний Асеманий ,Календари на Вселенската църква ; за светите славянски апостоли Кирил и Методий ; София 1987г Йосиф Симоний Асеманий ,Календари на Вселенската църква ; за светите славянски апостоли Кирил и Методий ; София 1987г 15,00 лв.
Пътеводител за Рила ; София 1958г Пътеводител за Рила ; София 1958г 10,00 лв.
1.П.Д.Буббов , Пълно ръководство по овощарство ,/ с 560 рисунки / 2.Зеленчарство , практическо ръководство за уреждане на зеленчукови градини...; 1.П.Д.Буббов , Пълно ръководство по овощарство ,/ с 560 рисунки / 2.Зеленчарство , практическо ръководство за уреждане на зеленчукови градини...; 30,00 лв.

Широка лъка просветно огнище в Родопите/сборник статии/ 1947г Широка лъка просветно огнище в Родопите/сборник статии/ 1947г 60,00 лв.
проф.Г.Ф.Шершеневичъ, Учебникъ рускаго гражданскаго права ,С-Петербург 1909г проф.Г.Ф.Шершеневичъ, Учебникъ рускаго гражданскаго права ,С-Петербург 1909г 30,00 лв.
А.Х.Гольмстен,Учебникъ рускаго гражданскаго судопроизводства ; С-Петербург 1907г А.Х.Гольмстен,Учебникъ рускаго гражданскаго судопроизводства ; С-Петербург 1907г 30,00 лв.

R.Garraud ,Precis de droit criminel; 1912 R.Garraud ,Precis de droit criminel; 1912 20,00 лв.
 Edgard Allix ,Traite elementaire de science des finances et de legislation financiere francaise ; Paris 1921 Edgard Allix ,Traite elementaire de science des finances et de legislation financiere francaise ; Paris 1921 30,00 лв.
Jacques Bouteron , Le Cheque ;; Paris 1924 Jacques Bouteron , Le Cheque ;; Paris 1924 50,00 лв.

И.Н.Минтов, "Съдебна библиотека" година четвърта ; Ямбол 1891г И.Н.Минтов, "Съдебна библиотека" година четвърта ; Ямбол 1891г 20,00 лв.
Евтим Томов , Възрожденски щампи и литографии ; София 1962г Евтим Томов , Възрожденски щампи и литографии ; София 1962г 35,00 лв.
Атанас Шаренков, Старинни трактати по технология и техника на живописта/в 2 тома/ София 1988г Атанас Шаренков, Старинни трактати по технология и техника на живописта/в 2 тома/ София 1988г 80,00 лв.

Асен Василиев , Ерминии ,технология и иконография ; София 1976г Асен Василиев , Ерминии ,технология и иконография ; София 1976г 150,00 лв.
Д.Друмев,Златарско изкуство ; София 1976г Д.Друмев,Златарско изкуство ; София 1976г 100,00 лв.
Адолф Кох , Александър първий български княз ; Пловдив 1896г Адолф Кох , Александър първий български княз ; Пловдив 1896г 60,00 лв.

Тодор Гиргинов генерал о.з. , Исторически развой на съвременна България /от Възраждането до Балканската война -1912г ; /книга 1 и 2 / София 1934г Тодор Гиргинов генерал о.з. , Исторически развой на съвременна България /от Възраждането до Балканската война -1912г ; /книга 1 и 2 / София 1934г 80,00 лв.
Българската ръкописна книга X-XVIII в /каталог ; София 1976г Българската ръкописна книга X-XVIII в /каталог ; София 1976г 15,00 лв.
Нов И.Т.Съндерланд,Произход,развитие и отличителни свойства на Библията ; София 1925г И.Т.Съндерланд,Произход,развитие и отличителни свойства на Библията ; София 1925г 15,00 лв.

проф.М.Е.Поснов,История на християнската църква , част 1 и 2 ; София 1933г проф.М.Е.Поснов,История на християнската църква , част 1 и 2 ; София 1933г 50,00 лв.
Дяк.Ив.Войнов , В зашита на християнството ; Варна 1922г Дяк.Ив.Войнов , В зашита на християнството ; Варна 1922г 10,00 лв.
Хр.Е.Лютард,Апология на християнството , превод М.Балабанов /том 3 и 4/ София 1899г Хр.Е.Лютард,Апология на християнството , превод М.Балабанов /том 3 и 4/ София 1899г 25,00 лв.

д-р Тодор п. Тодоров, Омилетика /пълен курс/част 1 и 2/ София 1956г д-р Тодор п. Тодоров, Омилетика /пълен курс/част 1 и 2/ София 1956г 40,00 лв.
Нов д-р Н.Милаш , Римокатолишката пропаганда ,нейното начало и сегашното и устройство ; София 1901г д-р Н.Милаш , Римокатолишката пропаганда ,нейното начало и сегашното и устройство ; София 1901г 25,00 лв.
Йордан Иванов,Богомилски книги и легенди ; София 1970г Йордан Иванов,Богомилски книги и легенди ; София 1970г 30,00 лв.

Йордан Иванов, Български старини из Македония ; София 1970г Йордан Иванов, Български старини из Македония ; София 1970г 30,00 лв.
К.Иречек , Пътувания по България ,София 1974г К.Иречек , Пътувания по България ,София 1974г 60,00 лв.
К.Иречек, История на българите ; София 1978г К.Иречек, История на българите ; София 1978г 30,00 лв.

Христо Гандев , Българската народност през XV век Христо Гандев , Българската народност през XV век 15,00 лв.
Христо Силянов , Освободителните борби на Македония /том 1 и 2/ София 1983г Христо Силянов , Освободителните борби на Македония /том 1 и 2/ София 1983г 40,00 лв.
Л.Милетич,Изследвания за българите в Седмиградско и Банат Л.Милетич,Изследвания за българите в Седмиградско и Банат 25,00 лв.

Кирило-Методиевска енциклопедия / 1и2 том ; София 1995г Кирило-Методиевска енциклопедия / 1и2 том ; София 1995г 50,00 лв.
Каменна пластика ; София 1973г Каменна пластика ; София 1973г 30,00 лв.
проф. Атанас Божков , Миниатюри от Мадридския ръкопис на Йоан Скилица; София 1972г проф. Атанас Божков , Миниатюри от Мадридския ръкопис на Йоан Скилица; София 1972г 40,00 лв.

Нели Чанева-Дечевска , Църкви и манастири от Велики Преслав,София 1980г Нели Чанева-Дечевска , Църкви и манастири от Велики Преслав,София 1980г 20,00 лв.
 Д-р Харалд Хьофдинг, Очерки по емпирическата психология ;София 1896г Д-р Харалд Хьофдинг, Очерки по емпирическата психология ;София 1896г 25,00 лв.
д-р П.Елцбахер , Анархизъм ; Бургас 1909г д-р П.Елцбахер , Анархизъм ; Бургас 1909г 20,00 лв.

Густав Льобон , Научните основи на философия на историята ; София 1938г Густав Льобон , Научните основи на философия на историята ; София 1938г 15,00 лв.
Петър Дънов ,Абсолютна истина" София 1949г Петър Дънов ,Абсолютна истина" София 1949г 15,00 лв.
Нов проф. Долапчиев , Наказателно право / обща част/ том 1 ви / София 1933г проф. Долапчиев , Наказателно право / обща част/ том 1 ви / София 1933г 20,00 лв.

проф. Долапчиев, Наказателно право / особна част/ том 2 ри ; второ издание проф. Долапчиев, Наказателно право / особна част/ том 2 ри ; второ издание 20,00 лв.
д-р Г.Коспартов, Междудържавното право като правна система;София 1945г д-р Г.Коспартов, Междудържавното право като правна система;София 1945г 15,00 лв.
Петко Стайнов, Административно право / обща част/ ; София 1934г Петко Стайнов, Административно право / обща част/ ; София 1934г 12,00 лв.

Петър Попзлатев , Военно-наказателно право /обща и особена част/София 1930г Петър Попзлатев , Военно-наказателно право /обща и особена част/София 1930г 25,00 лв.
Нов К.Григоров, Военно-наказателно право / особена част/София 1941г К.Григоров, Военно-наказателно право / особена част/София 1941г 20,00 лв.
Богомил Борисов, Гражданско право; София Богомил Борисов, Гражданско право; София 15,00 лв.

Нов Н.К.Ников, Ръководство по особната част на Българския наказателен закон ,/том 1-4 / ; София 1922г Н.К.Ников, Ръководство по особната част на Българския наказателен закон ,/том 1-4 / ; София 1922г 80,00 лв.
Нов Н.К.Ников , Ръководство по общата част на Българския наказателен закон /том 1 и 2 / София 1921г Н.К.Ников , Ръководство по общата част на Българския наказателен закон /том 1 и 2 / София 1921г 50,00 лв.
Нов Българската литература и книжнина през XIII век ; София 1987г Българската литература и книжнина през XIII век ; София 1987г 15,00 лв.

Нов Писахме да се знае / Приписки и летописи/ ; София 1984г Писахме да се знае / Приписки и летописи/ ; София 1984г 30,00 лв.
П.Динеков,К.Куев,Д.Петканова, Христоматия по старобългарска литература ; София 1978г П.Динеков,К.Куев,Д.Петканова, Христоматия по старобългарска литература ; София 1978г 10,00 лв.
Донка Петканова, Старобългарска литература / част 1 ва /IX-XII век/; София 1986г Донка Петканова, Старобългарска литература / част 1 ва /IX-XII век/; София 1986г 10,00 лв.

Петър Добрев, Необясненото и необикновеното в ранната българска история ; София 1993г Петър Добрев, Необясненото и необикновеното в ранната българска история ; София 1993г 10,00 лв.
Борислав Примов , Бугрите /книга за поп Богомил и неговите последователи;София 1970г Борислав Примов , Бугрите /книга за поп Богомил и неговите последователи;София 1970г 15,00 лв. 12,00 лв.
А.Данчева-Василева , България и Латинската империя/1204-1261/ ; София 1985г А.Данчева-Василева , България и Латинската империя/1204-1261/ ; София 1985г 10,00 лв.

Йордан Андреев, Българските ханове и царе VII-XIV век /историко-хронологичен сборник/ София 1988г Йордан Андреев, Българските ханове и царе VII-XIV век /историко-хронологичен сборник/ София 1988г 10,00 лв.
Нов Иван Богданов, Именник на българските ханове , София 1981г Иван Богданов, Именник на българските ханове , София 1981г 10,00 лв.
Кирило-Методиевски страници /под ред. Петър Динеков/София 1983г Кирило-Методиевски страници /под ред. Петър Динеков/София 1983г 15,00 лв.

А.Каралийчев,Край огнището /народни приказки/ София 1931г А.Каралийчев,Край огнището /народни приказки/ София 1931г 15,00 лв.
Нов Николай Райнов, Малък художествен речник ; София 1928г Николай Райнов, Малък художествен речник ; София 1928г 15,00 лв.
Нов Петър Димков ,Българска народна медицина /в три тома/ ; София 1979г Петър Димков ,Българска народна медицина /в три тома/ ; София 1979г 60,00 лв.

Пътеписи за Балканите / Немски и австрийски пътеписи за Балканите XV-XVI век ; София 1979г Пътеписи за Балканите / Немски и австрийски пътеписи за Балканите XV-XVI век ; София 1979г 15,00 лв.
Български средновековни градове и крепости ,том 1 ви/ Градове и крепости по Дунав и Черно море ; Варна 1981г Български средновековни градове и крепости ,том 1 ви/ Градове и крепости по Дунав и Черно море ; Варна 1981г 15,00 лв.
Нов Иван Божилов, Фамилията на Асеневци /1186-1460/генеалогия и просопография ; София 1985г Иван Божилов, Фамилията на Асеневци /1186-1460/генеалогия и просопография ; София 1985г 25,00 лв.

Моско Москов , Именник на българските ханове /ново тълкуване/ София 1988г Моско Москов , Именник на българските ханове /ново тълкуване/ София 1988г 10,00 лв.
Известия на Българското археологическо дружество / том II свезка 1 / 1911г ; София Известия на Българското археологическо дружество / том II свезка 1 / 1911г ; София 30,00 лв.
Известия на Археологическия институт XXXV / Culture et art en Bulgarie medievale / VIII-XIX s/ Sofiq 1979 Известия на Археологическия институт XXXV / Culture et art en Bulgarie medievale / VIII-XIX s/ Sofiq 1979 15,00 лв.

Известия на Археологическия институт XXXVI / Cultures prehistoriques en Bulgarie / Sofia 1981 Известия на Археологическия институт XXXVI / Cultures prehistoriques en Bulgarie / Sofia 1981 15,00 лв.
Известия на Археологическия институт том IX 1935г /Bogdan D.Filov,Actes du IVe congres international des etudes Byzantines ; Sofia 1935 Известия на Археологическия институт том IX 1935г /Bogdan D.Filov,Actes du IVe congres international des etudes Byzantines ; Sofia 1935 40,00 лв.
Известия на Археологическия институт/ том XXIV ;София 1961 Известия на Археологическия институт/ том XXIV ;София 1961 20,00 лв.

Известия на Археологическия институт XXXI ; София 1969г Известия на Археологическия институт XXXI ; София 1969г 20,00 лв.
Известия на Археологическия институт XXXIII, София 1972г Известия на Археологическия институт XXXIII, София 1972г 20,00 лв.
Известия на Археологическия институт XXXII Известия на Археологическия институт XXXII 20,00 лв.

Известия на Археологическия институт XXX ; София 1967г Известия на Археологическия институт XXX ; София 1967г 20,00 лв.
Известия на Археологическия институт XXII ; София 1959г Известия на Археологическия институт XXII ; София 1959г 30,00 лв.
Известия на Археологическия институт том XXI ; София 1957г Известия на Археологическия институт том XXI ; София 1957г 30,00 лв.

Известия на Археологическия институт , том V 1928-1929 ; София 1929г Известия на Археологическия институт , том V 1928-1929 ; София 1929г 30,00 лв.
Известия на Археологическия институт том XXXIV ;София 1974г Известия на Археологическия институт том XXXIV ;София 1974г 20,00 лв.
Сборник Гаврил Кацаров /част първа/ София 1950г Сборник Гаврил Кацаров /част първа/ София 1950г 40,00 лв.

Соня Георгиева и Велизар Велков ,Библиография на българската археология /1879-1966/ ; София 1974г Соня Георгиева и Велизар Велков ,Библиография на българската археология /1879-1966/ ; София 1974г 25,00 лв.
Известия на Археологическия институт , том VIII / 1934г ; София 1935 Известия на Археологическия институт , том VIII / 1934г ; София 1935 40,00 лв.
Известия на Археологическия институт том XIII / 1939г ; София 1941 Известия на Археологическия институт том XIII / 1939г ; София 1941 40,00 лв.

Документи за новата история на българския народ ,Из Виенските държавни архиви /в 2 части/; София 1948-1951г Документи за новата история на българския народ ,Из Виенските държавни архиви /в 2 части/; София 1948-1951г 50,00 лв.
Извори за българската история XXIV / Латински извори за българската история IV ; София 1981г Извори за българската история XXIV / Латински извори за българската история IV ; София 1981г 30,00 лв.
Извори за българската история XII / Латински извори за българската история -част III , София 1965г  Извори за българската история XII / Латински извори за българската история -част III , София 1965г 30,00 лв.

Извори за българската история XXV / Гръцки извори част XI / София 1983г Извори за българската история XXV / Гръцки извори част XI / София 1983г 30,00 лв.
Извори за българската история XXVIII / Чешки и словашки извори , част III; София 1994г Извори за българската история XXVIII / Чешки и словашки извори , част III; София 1994г 20,00 лв.
Извори за българската история XXIX / Чешки и словашки извори част IV ;София 2008г Извори за българската история XXIX / Чешки и словашки извори част IV ;София 2008г 20,00 лв.

Извори за българската история XIX /Гръцки извори част I ; София 1974г Извори за българската история XIX /Гръцки извори част I ; София 1974г 30,00 лв.
Изследвания по българска история / Елена Стателова,Дипломацията на Княжество България 1879-1886г ; София 1979г Изследвания по българска история / Елена Стателова,Дипломацията на Княжество България 1879-1886г ; София 1979г 15,00 лв.
Документи за българската и сръбската история ,из маджарските държавни архиви 1868-1878г ; София 1966г Документи за българската и сръбската история ,из маджарските държавни архиви 1868-1878г ; София 1966г 15,00 лв.

Османски извори за ислямизационните процеси на Балканите XVI-XIX в / серия извори 2/ София 1990г Османски извори за ислямизационните процеси на Балканите XVI-XIX в / серия извори 2/ София 1990г 10,00 лв.
Извори за българската история XIII , Турски извори /серия XV-XVI/ факсимилета II ; София 1966г Извори за българската история XIII , Турски извори /серия XV-XVI/ факсимилета II ; София 1966г 20,00 лв.
Източният въпрос и България 1875-1890/дипломатически студии от Константин Д.Кожухаров , София 1929г Източният въпрос и България 1875-1890/дипломатически студии от Константин Д.Кожухаров , София 1929г 80,00 лв.

Иван Н.Унджиев ,Васил Левски ;София 1945г Иван Н.Унджиев ,Васил Левски ;София 1945г 30,00 лв.
П.Пешев,Историческите събития и деятели/от навечерието на освобождението ни до днес ; София 1929 П.Пешев,Историческите събития и деятели/от навечерието на освобождението ни до днес ; София 1929 30,00 лв.
Марсел Дюнан , Българското лято / юли 1915-октомври 1915/ ;София 1918г Марсел Дюнан , Българското лято / юли 1915-октомври 1915/ ;София 1918г 20,00 лв.

Материали за изучаване на учебното дело в България / книга V, История на габровското училище ; София 1926г Материали за изучаване на учебното дело в България / книга V, История на габровското училище ; София 1926г 15,00 лв.
Жорж Нурижан , Приятели на България ;София 1940г Жорж Нурижан , Приятели на България ;София 1940г 20,00 лв.
Ген. Ив.Фичев , Балканската война ; София 1940г Ген. Ив.Фичев , Балканската война ; София 1940г 50,00 лв.

Водач на народния музей в София ; София 1923г Водач на народния музей в София ; София 1923г 25,00 лв.
Никола Станев, История на френската революция / с илюстрации/ ;София 1927г Никола Станев, История на френската революция / с илюстрации/ ;София 1927г 10,00 лв.
Георги Ив.Капчев, Мавзолей в град Плевен ; София 1907г Георги Ив.Капчев, Мавзолей в град Плевен ; София 1907г 30,00 лв.