Количката е празна


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Изследвания по българска история / Елена Стателова,Дипломацията на Княжество България 1879-1886г ; София 1979г Изследвания по българска история / Елена Стателова,Дипломацията на Княжество България 1879-1886г ; София 1979г 15,00 лв.
Извори за българската история XIX /Гръцки извори част I ; София 1974г Извори за българската история XIX /Гръцки извори част I ; София 1974г 30,00 лв.
Документи за новата история на българския народ  ,Из Виенските държавни архиви /в 2 части/; София 1948-1951г Документи за новата история на българския народ ,Из Виенските държавни архиви /в 2 части/; София 1948-1951г 50,00 лв.

Сборник Гаврил Кацаров /част първа/ София 1950г Сборник Гаврил Кацаров /част първа/ София 1950г 40,00 лв.
Известия на Археологическия институт том XXXIV ;София 1974г Известия на Археологическия институт том XXXIV ;София 1974г 20,00 лв.
Известия на Археологическия институт том XXI ; София 1957г Известия на Археологическия институт том XXI ; София 1957г 30,00 лв.

Известия на Археологическия институт XXII ; София 1959г Известия на Археологическия институт XXII ; София 1959г 30,00 лв.
Известия на Археологическия институт XXX ; София 1967г Известия на Археологическия институт XXX ; София 1967г 20,00 лв.
Известия на Археологическия институт XXXII Известия на Археологическия институт XXXII 20,00 лв.

Известия на Археологическия институт XXXIII, София 1972г Известия на Археологическия институт XXXIII, София 1972г 20,00 лв.
Известия на Археологическия институт XXXI ; София 1969г Известия на Археологическия институт XXXI ; София 1969г 20,00 лв.
Известия на Археологическия институт/ том  XXIV ;София 1961 Известия на Археологическия институт/ том XXIV ;София 1961 20,00 лв.

Известия на Археологическия институт том IX 1935г /Bogdan D.Filov,Actes du IVe congres international des etudes Byzantines ; Sofia 1935 Известия на Археологическия институт том IX 1935г /Bogdan D.Filov,Actes du IVe congres international des etudes Byzantines ; Sofia 1935 40,00 лв.
Известия на Археологическия институт  XXXVI / Cultures prehistoriques en Bulgarie / Sofia 1981 Известия на Археологическия институт XXXVI / Cultures prehistoriques en Bulgarie / Sofia 1981 15,00 лв.
Известия на Археологическия институт  XXXV / Culture et art en Bulgarie medievale / VIII-XIX s/ Sofiq 1979 Известия на Археологическия институт XXXV / Culture et art en Bulgarie medievale / VIII-XIX s/ Sofiq 1979 15,00 лв.

Моско Москов , Именник на българските ханове /ново тълкуване/ София 1988г Моско Москов , Именник на българските ханове /ново тълкуване/ София 1988г 10,00 лв.
Нов Иван Божилов, Фамилията на Асеневци /1186-1460/генеалогия и просопография ; София 1985г Иван Божилов, Фамилията на Асеневци /1186-1460/генеалогия и просопография ; София 1985г 25,00 лв.
Пътеписи за Балканите / Немски и австрийски пътеписи за Балканите XV-XVI век ; София 1979г Пътеписи за Балканите / Немски и австрийски пътеписи за Балканите XV-XVI век ; София 1979г 15,00 лв.

Нов Петър Димков ,Българска народна медицина /в три тома/ ; София 1979г Петър Димков ,Българска народна медицина /в три тома/ ; София 1979г 60,00 лв.
Нов Николай Райнов, Малък художествен речник ; София 1928г Николай Райнов, Малък художествен речник ; София 1928г 15,00 лв.
А.Каралийчев,Край огнището /народни приказки/ София 1931г А.Каралийчев,Край огнището /народни приказки/ София 1931г 15,00 лв.

Кирило-Методиевски страници /под ред. Петър Динеков/София 1983г Кирило-Методиевски страници /под ред. Петър Динеков/София 1983г 15,00 лв.
Нов Иван Богданов, Именник на българските ханове , София 1981г Иван Богданов, Именник на българските ханове , София 1981г 10,00 лв.
Йордан Андреев, Българските ханове и царе VII-XIV век /историко-хронологичен сборник/ София 1988г Йордан Андреев, Българските ханове и царе VII-XIV век /историко-хронологичен сборник/ София 1988г 10,00 лв.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »