Количката е празна


« 1 2 3 4 5 6 7
1.Прочутия Филиппъ-Тотю войвода /нареченъ "Хвърковатия Тотю"отъ Ф.Стояновъ С. 1 и 2ра частъ ; Русе 1900г. 2. Записки на Христо Н.Македонски бившъ войвода въ възстанията за освобождението на България , 1852-1877г ; София 1896г 1.Прочутия Филиппъ-Тотю войвода /нареченъ "Хвърковатия Тотю"отъ Ф.Стояновъ С. 1 и 2ра частъ ; Русе 1900г. 2. Записки на Христо Н.Македонски бившъ войвода въ възстанията за освобождението на България , 1852-1877г ; София 1896г 320,00 лв.
Д.И.Поливянни, Средновековният български град през XIII-XIV век; София 1989г Д.И.Поливянни, Средновековният български град през XIII-XIV век; София 1989г 10,00 лв.
Д-р Константин Д. Кожухаров ,Източният въпрос България 1875-1890 / София 1929г Д-р Константин Д. Кожухаров ,Източният въпрос България 1875-1890 / София 1929г 60,00 лв.

акад.д-р Н.Михов , Населението на Турция и България през 18 и 19 век ;том 5ти/ София 1968г акад.д-р Н.Михов , Населението на Турция и България през 18 и 19 век ;том 5ти/ София 1968г 20,00 лв.
Макгахан 1844-1878г /биография,документи и материали/ София 1977г Макгахан 1844-1878г /биография,документи и материали/ София 1977г 10,00 лв.
Л.Милетич,Към борбите в Югозападна Македония / по спомени на ..../ София 1926г Л.Милетич,Към борбите в Югозападна Македония / по спомени на ..../ София 1926г 20,00 лв.

Проф.Йордан Иванов ,Български старини из Македония /София 1931г Проф.Йордан Иванов ,Български старини из Македония /София 1931г 60,00 лв.
СТ.Младенов, Хр.Кодов и Хр.Вакарелски ;Бит и език на тракийските и малоазийските българи , част 1ва / София 1935г      СТ.Младенов, Хр.Кодов и Хр.Вакарелски ;Бит и език на тракийските и малоазийските българи , част 1ва / София 1935г 30,00 лв.
Нов Полувековна военна България ; София 1932г Полувековна военна България ; София 1932г 50,00 лв.

Феликс Каниц , Карта към първото издание на “Дунавска България и Балканът” 1875-1877г Феликс Каниц , Карта към първото издание на “Дунавска България и Балканът” 1875-1877г 400,00 лв.
Нов В дар на Асен Златаров-юбилеен сборник, София 1932г В дар на Асен Златаров-юбилеен сборник, София 1932г 30,00 лв.
Г.Димитров,Княжество България въ историческо,географическо и етнографическо отношение ; част 1 и 2 ра ; Пловдив 1895г Г.Димитров,Княжество България въ историческо,географическо и етнографическо отношение ; част 1 и 2 ра ; Пловдив 1895г 250,00 лв.

Нов Еленски сборник ,София 1968г Еленски сборник ,София 1968г 20,00 лв.
Нов В.Сл.Киселков ,Софроний Врачански -живот и творчество  ; София 1963 В.Сл.Киселков ,Софроний Врачански -живот и творчество ; София 1963 25,00 лв.
« 1 2 3 4 5 6 7