Количката е празна


Петър Чуховски , Рисунката ; София 1976г Петър Чуховски , Рисунката ; София 1976г 35,00 лв.
Н.Д.Павлович,"Николай Павлович 1835-1894г ; София 1955г Н.Д.Павлович,"Николай Павлович 1835-1894г ; София 1955г 30,00 лв.
Атанас Божков "Илия Петров"монография ;София 1972г Атанас Божков "Илия Петров"монография ;София 1972г 50,00 лв.

Ив.Акрабова-Жандова , Икони в Софийския Археологически музей ;София 1965г Ив.Акрабова-Жандова , Икони в Софийския Археологически музей ;София 1965г 15,00 лв.
Ана Клубувна Майстори на багри и форми ;София 1967г Ана Клубувна Майстори на багри и форми ;София 1967г 15,00 лв.
Български военен атлас ;София 1979г Български военен атлас ;София 1979г 30,00 лв.

Петър Мутафчиев,Византийски текстове ; София 1934г Петър Мутафчиев,Византийски текстове ; София 1934г 15,00 лв.
Списание на Българското инженерно-архитектурно дружество , брой 2 и 3 ,год XXV ; Списание на Българското инженерно-архитектурно дружество , брой 2 и 3 ,год XXV ; 15,00 лв.
Хр.Вакарелски , Въпросник-упътване за събиране етнографски материали / II и III духовна и обществена култура / София 1935г Хр.Вакарелски , Въпросник-упътване за събиране етнографски материали / II и III духовна и обществена култура / София 1935г 15,00 лв.

И.Кузнецов,Писмата на Лъва Магистра и Романа Лакапина като извор за историята на Симеоновска България / отд.отпечатък от СНУК/ ; София 1900г И.Кузнецов,Писмата на Лъва Магистра и Романа Лакапина като извор за историята на Симеоновска България / отд.отпечатък от СНУК/ ; София 1900г 12,00 лв.
В.Добруски , Новооткрита римска военна диплома / отделен отпечатък от СНУК/ ; София 1897г В.Добруски , Новооткрита римска военна диплома / отделен отпечатък от СНУК/ ; София 1897г 8,00 лв.
д-р Б.Цонев , Увод в историята на българский език / А.Преглед върху българските говори / ; София 1901г д-р Б.Цонев , Увод в историята на българский език / А.Преглед върху българските говори / ; София 1901г 10,00 лв.

Румяна Златанова , Инструментознание ; София 1965г Румяна Златанова , Инструментознание ; София 1965г 15,00 лв.
Известия на Института за изобразителни изкуства / книга 1 / ; София 1956г Известия на Института за изобразителни изкуства / книга 1 / ; София 1956г 30,00 лв.
Валентин Ангелов , Възрожденска църковна дърворезба / семантичен анализ/ ;София 1986г Валентин Ангелов , Възрожденска църковна дърворезба / семантичен анализ/ ;София 1986г 30,00 лв.

Живка Н.Въжарова, Славянски и славянобългарски селища в българските земи VI-XI век ; София 1965г Живка Н.Въжарова, Славянски и славянобългарски селища в българските земи VI-XI век ; София 1965г 30,00 лв.
проф.д-р Ас.Златаров , Учебник по органична химия ; София 1928г проф.д-р Ас.Златаров , Учебник по органична химия ; София 1928г 20,00 лв.
Славянски календар за 1929г Славянски календар за 1929г 10,00 лв.

Списание "Военен журнал",година VI книжка 1-6 ;София 1893г Списание "Военен журнал",година VI книжка 1-6 ;София 1893г 40,00 лв.
Преглед на чуждестранния военен печат / приложение на сп."Военен журнал"/1930-1932г II част N 4 - N 10 Преглед на чуждестранния военен печат / приложение на сп."Военен журнал"/1930-1932г II част N 4 - N 10 40,00 лв.
Съюз на учителите / Юбилейна книга за 25 годишна съюзна дейност 1901-1926г ; С0фия 1926г Съюз на учителите / Юбилейна книга за 25 годишна съюзна дейност 1901-1926г ; С0фия 1926г 15,00 лв.

Данаил Юруков, Брацигово ; София 1931г Данаил Юруков, Брацигово ; София 1931г 10,00 лв.
60 години поща,телеграф,телефон /юбилейна книга 1879-1939/ 60 години поща,телеграф,телефон /юбилейна книга 1879-1939/ 40,00 лв.
Димитър М. Наумов ; Стара Загора 1939г Димитър М. Наумов ; Стара Загора 1939г 15,00 лв.