Количката е празна


« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
Йордан Венедиков, История на възстанието в Батак през 1876г; София 1929г Йордан Венедиков, История на възстанието в Батак през 1876г; София 1929г 10,00 лв.
Т.Н.Бойчев, Съединението на Южна България със Северна / 6ти септември 1885-1910/ юбилейна книжка ;изд. П.Зографски/  София  1910г Т.Н.Бойчев, Съединението на Южна България със Северна / 6ти септември 1885-1910/ юбилейна книжка ;изд. П.Зографски/ София 1910г 10,00 лв.
Хр.Герчев ,Сръбски свидетелства върху българите в Моравско ;София 1931г Хр.Герчев ,Сръбски свидетелства върху българите в Моравско ;София 1931г 10,00 лв.

Прослава на ученолюбива дружина "Искра" в гр. Казанлък / сборник за 50 годишния и юбилей/ ; Казанлък 1929г Прослава на ученолюбива дружина "Искра" в гр. Казанлък / сборник за 50 годишния и юбилей/ ; Казанлък 1929г 15,00 лв.
Алманах  Българска външна търговия / 1943г Алманах Българска външна търговия / 1943г 80,00 лв.
Никола Жеков,Политическия живот на България и войнството /мнение в/у причините за сегашното ни положение ; София 1924г Никола Жеков,Политическия живот на България и войнството /мнение в/у причините за сегашното ни положение ; София 1924г 10,00 лв.

Книга за домакинята ; София 1956г Книга за домакинята ; София 1956г 25,00 лв.
П.Ников , Едно неизвестно описание на българския черноморски бряг от XVIII век София 1932г П.Ников , Едно неизвестно описание на българския черноморски бряг от XVIII век София 1932г 15,00 лв.
пдоф.Рене Вормс ,Земледелческа икономия / превод К.Маляков и Ст.Бобчев/ пдоф.Рене Вормс ,Земледелческа икономия / превод К.Маляков и Ст.Бобчев/ 15,00 лв.

Юбилеен сборник на Ломското гражданско читалище "Постоянство" 1856-1926; Лом 1927г Юбилеен сборник на Ломското гражданско читалище "Постоянство" 1856-1926; Лом 1927г 15,00 лв.
Д.Зографски, Света Гора -Зограф в миналото и днес ; София 1943г Д.Зографски, Света Гора -Зограф в миналото и днес ; София 1943г 30,00 лв.
Павел Шатев , Заточението в Сахара-Фезанъ ; София 1910г Павел Шатев , Заточението в Сахара-Фезанъ ; София 1910г 40,00 лв.

д-р Б.Д.Кесяков ,Принос към дипломатическата история на България 1878-1925г том 1ви /договори,конвенции,спогодби,протоколи и други дипломатически актове/София 1925г д-р Б.Д.Кесяков ,Принос към дипломатическата история на България 1878-1925г том 1ви /договори,конвенции,спогодби,протоколи и други дипломатически актове/София 1925г 40,00 лв.
Заговорът против Тодор Александров /по данни на ВМРО/ София 1924г Заговорът против Тодор Александров /по данни на ВМРО/ София 1924г 35,00 лв.
Стоян К.Бумбишев,Христо Ботев  - национален герой ; собствено издание 1930г Стоян К.Бумбишев,Христо Ботев - национален герой ; собствено издание 1930г 15,00 лв.

Стефан Аврамов, Българският дух през вековете ; София 1944г Стефан Аврамов, Българският дух през вековете ; София 1944г 15,00 лв.
Ал.С.Стамболийски,Интелигентните сили в Земеделският съюз и партиите/писано в затвора/ София 1919г Ал.С.Стамболийски,Интелигентните сили в Земеделският съюз и партиите/писано в затвора/ София 1919г 12,00 лв.
полк.П.Дървингов, История  на Македоно-одринското опълчение /том втори/ София 1925г полк.П.Дървингов, История на Македоно-одринското опълчение /том втори/ София 1925г 80,00 лв.

Пътеводител на гр.В.Търново и околността му ; В.Търново 1907г Пътеводител на гр.В.Търново и околността му ; В.Търново 1907г 40,00 лв.
Никола Станев, История на Търновската предбалканска котловина ; В.Търново 1942г Никола Станев, История на Търновската предбалканска котловина ; В.Търново 1942г 40,00 лв.
Петър Мутафчиев,История на българския народ / том първи/ София 1943г Петър Мутафчиев,История на българския народ / том първи/ София 1943г 20,00 лв.

Ст.Н.Шишков, Беломорска Тракия в Освободителната война през 1877-1878г ; Пловдив 1929г Ст.Н.Шишков, Беломорска Тракия в Освободителната война през 1877-1878г ; Пловдив 1929г 20,00 лв.
Юбилейна книга на катедралата "Св.Димитър" Сливен /1831-1931/ София 1931г Юбилейна книга на катедралата "Св.Димитър" Сливен /1831-1931/ София 1931г 15,00 лв.
полковник Ламуш , Петнадесет години Балканска история /1904-1918/ ; София 1930г полковник Ламуш , Петнадесет години Балканска история /1904-1918/ ; София 1930г 15,00 лв.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »