Количката е празна


Зигмунд Фройд , Въведение в психоанализата ; София 1991г Зигмунд Фройд , Въведение в психоанализата ; София 1991г 10,00 лв.
Зигмунд Фройд, Тотем и табу ; София 1992г Зигмунд Фройд, Тотем и табу ; София 1992г 10,00 лв.
Тетевен /под ред.на Иван Унджиев/София 1977г Тетевен /под ред.на Иван Унджиев/София 1977г 10,00 лв.

Боян Байчев , Селото , градът и езикът в Ловешкия край ; София 1996г Боян Байчев , Селото , градът и езикът в Ловешкия край ; София 1996г 15,00 лв.
Петър Чолов , История на град Дряново ; София 1969г Петър Чолов , История на град Дряново ; София 1969г 15,00 лв.
Яне Билярски ,Станке Димитров /Дупница/ и краят по време на Освободителната война 1877-1878г ; Станке Димитров 1970г Яне Билярски ,Станке Димитров /Дупница/ и краят по време на Освободителната война 1877-1878г ; Станке Димитров 1970г 15,00 лв.

Д.Кръстев, Банско ; София 1959г Д.Кръстев, Банско ; София 1959г 8,00 лв.
Копривщица , част 1ва  / И.Врачев и К.Колев/ ;София 1980г Копривщица , част 1ва / И.Врачев и К.Колев/ ;София 1980г 15,00 лв.
Лясковец , София 1970г Лясковец , София 1970г 15,00 лв.

Н.Гигов,А.Печилков и В.Искилиева , Смолян ; София 1972г Н.Гигов,А.Печилков и В.Искилиева , Смолян ; София 1972г 15,00 лв.
Христо Бръзицов , Някога в София ; София 1970г Христо Бръзицов , Някога в София ; София 1970г 10,00 лв.
К.Възвъзова-Каратеодорова и Л.Драголова ,София през Възраждането ; София 1988г К.Възвъзова-Каратеодорова и Л.Драголова ,София през Възраждането ; София 1988г 15,00 лв.

Николай Генчев,Възрожденският Пловдив ; Пловдив 1981г Николай Генчев,Възрожденският Пловдив ; Пловдив 1981г 15,00 лв.
Георги Каназирски-Верин ,София преди 50 години ;София 1947г Георги Каназирски-Верин ,София преди 50 години ;София 1947г 20,00 лв.
проф.П.Богаевски,Международно право /помагало към лекциите/ ;София 1925г проф.П.Богаевски,Международно право /помагало към лекциите/ ;София 1925г 15,00 лв.

Иван Коларов,Конституцията и пътя към почтени и разумни управления ; София 1936г Иван Коларов,Конституцията и пътя към почтени и разумни управления ; София 1936г 20,00 лв.
Д-р П.Джидров , Арбитражните дела и общественото мнение ; София 1929г Д-р П.Джидров , Арбитражните дела и общественото мнение ; София 1929г 10,00 лв.
Асен Джеров,Данък върху капитализирани дивиденти Асен Джеров,Данък върху капитализирани дивиденти 10,00 лв.

Иван Коларов,Реформа на управлението в България ,София 1932г Иван Коларов,Реформа на управлението в България ,София 1932г 10,00 лв.
Г.Караюрданов , Комасация на земите и измерителното дело у нас ,София 1927г Г.Караюрданов , Комасация на земите и измерителното дело у нас ,София 1927г 10,00 лв.
Георги П.Генов , Дипломатическо и консулско право ; София 1937г Георги П.Генов , Дипломатическо и консулско право ; София 1937г 12,00 лв.

Правилник за митниците ; София 1900г Правилник за митниците ; София 1900г 25,00 лв.
А.Господинов ,Административно правосъдие ,коментар на закона /чл 209 -249/ с юриспруденцията на ВКС / А.Господинов ,Административно правосъдие ,коментар на закона /чл 209 -249/ с юриспруденцията на ВКС / 12,00 лв.
Любомир Владикин , Регенството като държавноправен институт ; София 1927г Любомир Владикин , Регенството като държавноправен институт ; София 1927г 25,00 лв.