Количката е празна


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
Съюз на учителите / Юбилейна книга за 25 годишна съюзна дейност 1901-1926г ; С0фия 1926г Съюз на учителите / Юбилейна книга за 25 годишна съюзна дейност 1901-1926г ; С0фия 1926г 15,00 лв.
Данаил Юруков, Брацигово ; София 1931г Данаил Юруков, Брацигово ; София 1931г 10,00 лв.
Сборник на " Калоферска дружба " /книга първа  ;София 1908г Сборник на " Калоферска дружба " /книга първа ;София 1908г 30,00 лв.

60 години поща,телеграф,телефон /юбилейна книга 1879-1939/ 60 години поща,телеграф,телефон /юбилейна книга 1879-1939/ 40,00 лв.
Димитър М. Наумов ; Стара Загора 1939г Димитър М. Наумов ; Стара Загора 1939г 15,00 лв.
Едуард Шюре , Великите посветени/ II. Светилата на запад Едуард Шюре , Великите посветени/ II. Светилата на запад 15,00 лв.

Едуард Шюре , Великите посветени / I . Светилата на изток ; София 1923г Едуард Шюре , Великите посветени / I . Светилата на изток ; София 1923г 15,00 лв.
Луи Куне , Нова наука за лекуване /наставник и съветник за здрави и болни/София 1907г Луи Куне , Нова наука за лекуване /наставник и съветник за здрави и болни/София 1907г 25,00 лв.
А.Тимов,М.Веселинов,К.Атанасов,Цв.Димитров ;Ориенталският тютюн в България ;София 1974г А.Тимов,М.Веселинов,К.Атанасов,Цв.Димитров ;Ориенталският тютюн в България ;София 1974г 25,00 лв.

М.Веселинов,Стокознание на тютюна /записки/; София 1964г М.Веселинов,Стокознание на тютюна /записки/; София 1964г 25,00 лв.
I.Светий Благоверний Цар Борис-Михаил , II.Негово Царско Височество Престолонаследника Княз Борис Търновский ; София 1896г I.Светий Благоверний Цар Борис-Михаил , II.Негово Царско Височество Престолонаследника Княз Борис Търновский ; София 1896г 15,00 лв.
Димитър Т.Страшимиров,История на Априлското въстание / том втори/ Пловдив 1907г Димитър Т.Страшимиров,История на Априлското въстание / том втори/ Пловдив 1907г 40,00 лв.

Юбилеен сборник на Държавната търговска гимназия "Димитър Хад. Василев ; Свищов 1909г Юбилеен сборник на Държавната търговска гимназия "Димитър Хад. Василев ; Свищов 1909г 15,00 лв.
Свещ.П.Франгов , Спомени от бунтовната 1876 година с две поборнически екскурзии през 1926 и 1927г ; В.Търново 1930г Свещ.П.Франгов , Спомени от бунтовната 1876 година с две поборнически екскурзии през 1926 и 1927г ; В.Търново 1930г 15,00 лв.
Б.Богданов, История на старогръцката култура ; София 1989г Б.Богданов, История на старогръцката култура ; София 1989г 12,00 лв.

Л.Андрейчин,Основна българска граматика ; София 1978г Л.Андрейчин,Основна българска граматика ; София 1978г 10,00 лв.
Евтим Томов , Екслибрис ; София 1977г Евтим Томов , Екслибрис ; София 1977г 20,00 лв.
Румелийски делници и празници от XVIII век ; София 1978 Румелийски делници и празници от XVIII век ; София 1978 12,00 лв.

Иван Венедиков, Медното гумно на прабългарите; София 1983г Иван Венедиков, Медното гумно на прабългарите; София 1983г 10,00 лв.
Д.Цанев , За българите ; София 1981г Д.Цанев , За българите ; София 1981г 10,00 лв.
В.Бешевлиев , Първобългари;София 1984г В.Бешевлиев , Първобългари;София 1984г 10,00 лв.

Петър Ангелов , Българската средновековна дипломация ; София 1988г Петър Ангелов , Българската средновековна дипломация ; София 1988г 15,00 лв.
Станчо Ваклинов,Формиране на старобългарската култура ; София 1977г Станчо Ваклинов,Формиране на старобългарската култура ; София 1977г 15,00 лв.
Николай Генчев,Българската култура XV-XIX век ; София 1988г Николай Генчев,Българската култура XV-XIX век ; София 1988г 15,00 лв.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »