Количката е празна


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Балканите през погледа на две английски пътешественички от XVIII век ; София 1979г Балканите през погледа на две английски пътешественички от XVIII век ; София 1979г 15,00 лв.
Руджер Бошкович , Дневник на едно пътуване;София 1975г Руджер Бошкович , Дневник на едно пътуване;София 1975г 12,00 лв.
Джорджина М.Макензи и Аделина П.Ърби ,Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция ; София 1983г Джорджина М.Макензи и Аделина П.Ърби ,Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция ; София 1983г 12,00 лв.

Бертрандон де ла Брокиер,Задморско пътешествие;София 1963г Бертрандон де ла Брокиер,Задморско пътешествие;София 1963г 12,00 лв.
Др.Казаков,Материали по историята на Народния театър и опера ; София 1929г Др.Казаков,Материали по историята на Народния театър и опера ; София 1929г 20,00 лв.
Никола Недев,Освобождението на София ; София 1928г Никола Недев,Освобождението на София ; София 1928г 10,00 лв.

Дим.п.Николов ,Тракийският въпрос за българските малцинства и задачите на националната ни политика ; София 1931г Дим.п.Николов ,Тракийският въпрос за българските малцинства и задачите на националната ни политика ; София 1931г 8,00 лв.
Правилник за бойната служба /книга 2-ра /;София 1935г Правилник за бойната служба /книга 2-ра /;София 1935г 25,00 лв.
Статистически годишник на Царство България /година XXVIII/ София 1936г Статистически годишник на Царство България /година XXVIII/ София 1936г 30,00 лв.

Статистически годишник на Царство България /година XXVII ; София  1935г Статистически годишник на Царство България /година XXVII ; София 1935г 30,00 лв.
Статистически годишник на Българското Царство /година XXIII -1931г/ София 1931г Статистически годишник на Българското Царство /година XXIII -1931г/ София 1931г 30,00 лв.
Годишник на Министерството на пътищата и благоустройството за 1938г; София 1939 Годишник на Министерството на пътищата и благоустройството за 1938г; София 1939 40,00 лв.

Военна топография/ военна библиотека/ ; София 1950 Военна топография/ военна библиотека/ ; София 1950 20,00 лв.
Елена Стателова , Дипломацията на Княжество България 1879-1886 ; София 1979г Елена Стателова , Дипломацията на Княжество България 1879-1886 ; София 1979г 10,00 лв.
Елена Стателова ,Източна Румелия 1879/1885 /икономика,политика,култура/ ; София 1983г Елена Стателова ,Източна Румелия 1879/1885 /икономика,политика,култура/ ; София 1983г 10,00 лв.

В.Николова и Д.Саздов,Програми и устави на буржоазните партии в България 1879-1918г; София 1992г В.Николова и Д.Саздов,Програми и устави на буржоазните партии в България 1879-1918г; София 1992г 10,00 лв.
История на военната авиация на България ; София 1988г История на военната авиация на България ; София 1988г 25,00 лв.
Проучвания за историята на еврейското население в българските земи XV-XX век ;София 1980г Проучвания за историята на еврейското население в българските земи XV-XX век ;София 1980г 20,00 лв.

Хайнц Нойкирхен,Морската мощ ;Варна 1985г Хайнц Нойкирхен,Морската мощ ;Варна 1985г 25,00 лв.
Ив.Н.Попов ,Лични спомени от живота и дейността на Яни Д.Рододарович от Лозенград ; София 1928г Ив.Н.Попов ,Лични спомени от живота и дейността на Яни Д.Рододарович от Лозенград ; София 1928г 15,00 лв.
Славянски ръкописи,документи и карти за българската история от Ватиканската Апостолическа библиотека и Секретния архив на Ватикана IX-XVII век ; София 1978г Славянски ръкописи,документи и карти за българската история от Ватиканската Апостолическа библиотека и Секретния архив на Ватикана IX-XVII век ; София 1978г 25,00 лв.

Известия на  Българския археологически институт / том XIII ,1939г / София 1941г Известия на Българския археологически институт / том XIII ,1939г / София 1941г 40,00 лв.
Симеон Радев ,Строителите на съвременна България / том 1 и 2 ри / София 1911г Симеон Радев ,Строителите на съвременна България / том 1 и 2 ри / София 1911г 100,00 лв.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »