Количката е празна


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
Йордан Венедиков , История на въстанието в Батак ; София 1923г Йордан Венедиков , История на въстанието в Батак ; София 1923г 15,00 лв.
А.Сираков,И.Петков / Непряка стрелба с тежките картечници ; Търново 1933г А.Сираков,И.Петков / Непряка стрелба с тежките картечници ; Търново 1933г 10,00 лв.
Ан.Ив.Явашов,Разград неговото археологическо и историческо минало/част първа / Разград 1930г Ан.Ив.Явашов,Разград неговото археологическо и историческо минало/част първа / Разград 1930г 40,00 лв.

Матей Георгиев,Икономическото минало на гр.София и Софийско ; София 1926г Матей Георгиев,Икономическото минало на гр.София и Софийско ; София 1926г 20,00 лв.
Списание "Родина"ред.Б.Филов и Б.Йоцов ,година 1ва книжка трета ,София 1939г Списание "Родина"ред.Б.Филов и Б.Йоцов ,година 1ва книжка трета ,София 1939г 15,00 лв.
проф.М.Арнаудов, Из миналото на Котел / заселване,бележити личности,стопански живот,фолклор/ ; София 1931г проф.М.Арнаудов, Из миналото на Котел / заселване,бележити личности,стопански живот,фолклор/ ; София 1931г 25,00 лв.

д-р Л.Милетич,Старобългарска граматика с упражнения ,образци из старобългарските паметници и речник ; София 1906г д-р Л.Милетич,Старобългарска граматика с упражнения ,образци из старобългарските паметници и речник ; София 1906г 10,00 лв.
Списание на Българското инженерно-архитектурно дружество , брой 2 и 3 ,год XXV ; Списание на Българското инженерно-архитектурно дружество , брой 2 и 3 ,год XXV ; 15,00 лв.
Хр.Вакарелски , Въпросник-упътване за събиране етнографски материали / II и III духовна и обществена култура / София 1935г Хр.Вакарелски , Въпросник-упътване за събиране етнографски материали / II и III духовна и обществена култура / София 1935г 15,00 лв.

И.Кузнецов,Писмата на Лъва Магистра и Романа Лакапина като извор за историята на Симеоновска България / отд.отпечатък от СНУК/ ; София 1900г И.Кузнецов,Писмата на Лъва Магистра и Романа Лакапина като извор за историята на Симеоновска България / отд.отпечатък от СНУК/ ; София 1900г 12,00 лв.
В.Добруски , Новооткрита римска военна диплома / отделен отпечатък от СНУК/ ; София 1897г В.Добруски , Новооткрита римска военна диплома / отделен отпечатък от СНУК/ ; София 1897г 8,00 лв.
д-р Б.Цонев , Увод в историята на българский език / А.Преглед върху българските говори / ; София 1901г д-р Б.Цонев , Увод в историята на българский език / А.Преглед върху българските говори / ; София 1901г 10,00 лв.

проф.д-р Ас.Златаров , Учебник по органична химия ; София 1928г проф.д-р Ас.Златаров , Учебник по органична химия ; София 1928г 20,00 лв.
Славянски календар за 1929г Славянски календар за 1929г 10,00 лв.
Списание "Военен журнал" година 44-45,книжка 44-59 ; София 1937-38г Списание "Военен журнал" година 44-45,книжка 44-59 ; София 1937-38г 40,00 лв.

Списание "Военен журнал",година VI книжка 1-6 ;София 1893г Списание "Военен журнал",година VI книжка 1-6 ;София 1893г 40,00 лв.
Преглед на чуждестранния военен печат / приложение на сп."Военен журнал"/1930-1932г II част N 4 - N 10 Преглед на чуждестранния военен печат / приложение на сп."Военен журнал"/1930-1932г II част N 4 - N 10 40,00 лв.
Съюз на учителите / Юбилейна книга за 25 годишна съюзна дейност 1901-1926г ; С0фия 1926г Съюз на учителите / Юбилейна книга за 25 годишна съюзна дейност 1901-1926г ; С0фия 1926г 15,00 лв.

Данаил Юруков, Брацигово ; София 1931г Данаил Юруков, Брацигово ; София 1931г 10,00 лв.
Сборник на " Калоферска дружба " /книга първа  ;София 1908г Сборник на " Калоферска дружба " /книга първа ;София 1908г 30,00 лв.
60 години поща,телеграф,телефон /юбилейна книга 1879-1939/ 60 години поща,телеграф,телефон /юбилейна книга 1879-1939/ 40,00 лв.

Димитър М. Наумов ; Стара Загора 1939г Димитър М. Наумов ; Стара Загора 1939г 15,00 лв.
Едуард Шюре , Великите посветени/ II. Светилата на запад Едуард Шюре , Великите посветени/ II. Светилата на запад 15,00 лв.
Едуард Шюре , Великите посветени / I . Светилата на изток ; София 1923г Едуард Шюре , Великите посветени / I . Светилата на изток ; София 1923г 15,00 лв.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »