Количката е празна


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Сборник " Алеко " ;София 1936г Сборник " Алеко " ;София 1936г 25,00 лв.
Растителността на Витошките води /принос към хидрологията и хигиената на столицата / София 1922г Растителността на Витошките води /принос към хидрологията и хигиената на столицата / София 1922г 15,00 лв.
Известия на  Българския археологически институт / том XIII ,1939г / София 1941г Известия на Българския археологически институт / том XIII ,1939г / София 1941г 40,00 лв.

Симеон Радев ,Строителите на съвременна България / том 1 и 2 ри / София 1911г Симеон Радев ,Строителите на съвременна България / том 1 и 2 ри / София 1911г 100,00 лв.
Оскар Йегер - Всеобща история. Часть 1: Стара история ; София 1896г Оскар Йегер - Всеобща история. Часть 1: Стара история ; София 1896г 25,00 лв.
Сборник на БАН , кн.IX /7 ;Раковски като политик ,реч за петдесетгодишнината от смъртта му от проф.д-р Ив.Д.Шишманов ;София 1918г Сборник на БАН , кн.IX /7 ;Раковски като политик ,реч за петдесетгодишнината от смъртта му от проф.д-р Ив.Д.Шишманов ;София 1918г 10,00 лв.

" Пет години" литературен сборник , съставители  И. Стубел и Вл. Полянов/ корица и маски Д.Узунов ;София 1925г " Пет години" литературен сборник , съставители И. Стубел и Вл. Полянов/ корица и маски Д.Узунов ;София 1925г 80,00 лв.
Жеко Радев ,Източна Стара планина и долината на р.Камчия ;София 1926г Жеко Радев ,Източна Стара планина и долината на р.Камчия ;София 1926г 15,00 лв.
Сборник за народни умотворения,наука и книжнина , книга XV / София 1898г Сборник за народни умотворения,наука и книжнина , книга XV / София 1898г 30,00 лв.

Сборник за народни умотворения и народопис ,кн.XLII / Народописни ,животописни и езикови материали от с.Бобошево/ от Иван П. Кепов ; София 1936г Сборник за народни умотворения и народопис ,кн.XLII / Народописни ,животописни и езикови материали от с.Бобошево/ от Иван П. Кепов ; София 1936г 30,00 лв.
Ст.Костов ,Д.Мишев ; Христоматия по изучаване на словестноста / в три тома / ; Пловдив 1900г Ст.Костов ,Д.Мишев ; Христоматия по изучаване на словестноста / в три тома / ; Пловдив 1900г 30,00 лв.
Константин Петканов,Старото време;Хайдути;Вятър ечи / София 1932-33г Константин Петканов,Старото време;Хайдути;Вятър ечи / София 1932-33г 20,00 лв.

В.Радославов , Пернишки каменовъглен басейн /принос към геологическите проучвания/;София 1928г В.Радославов , Пернишки каменовъглен басейн /принос към геологическите проучвания/;София 1928г 15,00 лв.
полк.Н.Георгиев , Тактика на турските войски /кратки сведения/;София 1940г полк.Н.Георгиев , Тактика на турските войски /кратки сведения/;София 1940г 10,00 лв.
Йордан Венедиков , История на въстанието в Батак ; София 1923г Йордан Венедиков , История на въстанието в Батак ; София 1923г 15,00 лв.

А.Сираков,И.Петков / Непряка стрелба с тежките картечници ; Търново 1933г А.Сираков,И.Петков / Непряка стрелба с тежките картечници ; Търново 1933г 10,00 лв.
Ан.Ив.Явашов,Разград неговото археологическо и историческо минало/част първа / Разград 1930г Ан.Ив.Явашов,Разград неговото археологическо и историческо минало/част първа / Разград 1930г 40,00 лв.
Матей Георгиев,Икономическото минало на гр.София и Софийско ; София 1926г Матей Георгиев,Икономическото минало на гр.София и Софийско ; София 1926г 20,00 лв.

Списание "Родина"ред.Б.Филов и Б.Йоцов ,година 1ва книжка трета ,София 1939г Списание "Родина"ред.Б.Филов и Б.Йоцов ,година 1ва книжка трета ,София 1939г 15,00 лв.
проф.М.Арнаудов, Из миналото на Котел / заселване,бележити личности,стопански живот,фолклор/ ; София 1931г проф.М.Арнаудов, Из миналото на Котел / заселване,бележити личности,стопански живот,фолклор/ ; София 1931г 25,00 лв.
д-р Л.Милетич,Старобългарска граматика с упражнения ,образци из старобългарските паметници и речник ; София 1906г д-р Л.Милетич,Старобългарска граматика с упражнения ,образци из старобългарските паметници и речник ; София 1906г 10,00 лв.

Списание на Българското инженерно-архитектурно дружество , брой 2 и 3 ,год XXV ; Списание на Българското инженерно-архитектурно дружество , брой 2 и 3 ,год XXV ; 15,00 лв.
Хр.Вакарелски , Въпросник-упътване за събиране етнографски материали / II и III духовна и обществена култура / София 1935г Хр.Вакарелски , Въпросник-упътване за събиране етнографски материали / II и III духовна и обществена култура / София 1935г 15,00 лв.
И.Кузнецов,Писмата на Лъва Магистра и Романа Лакапина като извор за историята на Симеоновска България / отд.отпечатък от СНУК/ ; София 1900г И.Кузнецов,Писмата на Лъва Магистра и Романа Лакапина като извор за историята на Симеоновска България / отд.отпечатък от СНУК/ ; София 1900г 12,00 лв.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »