Количката е празна


Йордан Попгеоргиев,Ст.Н.Шишков , Българите от Драмско, Зъхненско, Кавалско, Правишко и Саръшабанско. изследвания и документи,Пловдив 1918г Йордан Попгеоргиев,Ст.Н.Шишков , Българите от Драмско, Зъхненско, Кавалско, Правишко и Саръшабанско. изследвания и документи,Пловдив 1918г 35,00 лв.
Йордан Попгеоргиев,Ст.Н.Шишков ; Една страница от историята на Сръбската пропаганда в епархиите Дебърска и Велешка през 1907-1911г ; Пловдив 1918г Йордан Попгеоргиев,Ст.Н.Шишков ; Една страница от историята на Сръбската пропаганда в епархиите Дебърска и Велешка през 1907-1911г ; Пловдив 1918г 35,00 лв.
Iordane Pope Gueorguief , St.N.Chichkof ; La Macedoine orientale du sud / la region de Drama, Zeukhna,Cavala,Pravichta et Sareu-Chabane ; Philippopoli 1918 Iordane Pope Gueorguief , St.N.Chichkof ; La Macedoine orientale du sud / la region de Drama, Zeukhna,Cavala,Pravichta et Sareu-Chabane ; Philippopoli 1918 35,00 лв.

Списание "Тютюн и стопанство" година 1 , кн.1,3,4-5,6-7 ; София 1942г Списание "Тютюн и стопанство" година 1 , кн.1,3,4-5,6-7 ; София 1942г 20,00 лв.
Антон Страшимиров , Бена ; София 1921г Антон Страшимиров , Бена ; София 1921г 15,00 лв.
Български периодичен печат 1844-1944г / том 1ви ; София 1962г Български периодичен печат 1844-1944г / том 1ви ; София 1962г 50,00 лв.

Петър Дънов , Силите в природата /лекции от учителя , год XIII/1943-44/ ; София 1947г Петър Дънов , Силите в природата /лекции от учителя , год XIII/1943-44/ ; София 1947г 20,00 лв.
Петър Дънов , Той създава / утринни слова том I / София 1947г Петър Дънов , Той създава / утринни слова том I / София 1947г 20,00 лв.
Петър Дънов , Фактори в природата / лекции от учителя , год XI/1931-32/томII ; София 1947г Петър Дънов , Фактори в природата / лекции от учителя , год XI/1931-32/томII ; София 1947г 20,00 лв.

Петър Дънов , Трите посоки /лекции от учителя ,год XII/1932-33/ том III ; София 1948г Петър Дънов , Трите посоки /лекции от учителя ,год XII/1932-33/ том III ; София 1948г 20,00 лв.
Петър Дънов , Новият човек / беседи от учителя/ София 1947г Петър Дънов , Новият човек / беседи от учителя/ София 1947г 20,00 лв.
Петър Дънов , Ще управлява всички народи /беседи от учителя / ;София 1948г Петър Дънов , Ще управлява всички народи /беседи от учителя / ;София 1948г 20,00 лв.

Петър Дънов,Който дойде при мене / беседи от учителя / ;София 1950г Петър Дънов,Който дойде при мене / беседи от учителя / ;София 1950г 20,00 лв.
Водач на Народния музей в София ; София 1923г Водач на Народния музей в София ; София 1923г 30,00 лв.
Христо Смирненски , Никола Вапцаров в спомените на съвременниците  , София 1966г Христо Смирненски , Никола Вапцаров в спомените на съвременниците , София 1966г 10,00 лв.

А.Разцветников,А.Каралийчев,Н.Фурнаджиев в спомените на съвременниците  ; София 1976г А.Разцветников,А.Каралийчев,Н.Фурнаджиев в спомените на съвременниците ; София 1976г 10,00 лв.
Съчинения на Любен Каравелов , том VI/повести и разкази/ под редакцията на З.Стоянов ; Русе 1887г Съчинения на Любен Каравелов , том VI/повести и разкази/ под редакцията на З.Стоянов ; Русе 1887г 25,00 лв.
Съчинения на Любен Каравелов , том III /повести и разкази/ под редакцията на З.Стоянов ; Русе 1887г Съчинения на Любен Каравелов , том III /повести и разкази/ под редакцията на З.Стоянов ; Русе 1887г 25,00 лв.

Стефан Илчев,Пълно ръководство по латински език ; София 1930г Стефан Илчев,Пълно ръководство по латински език ; София 1930г 10,00 лв.
Ловеч и Ловчанско / географско,историческо и културно описание/ книга VI :София 1934г Ловеч и Ловчанско / географско,историческо и културно описание/ книга VI :София 1934г 35,00 лв.
Ловеч и Ловчанско / географско,историческо и културно описание/ книга II ; София 1930г Ловеч и Ловчанско / географско,историческо и културно описание/ книга II ; София 1930г 35,00 лв.

Ловеч и Ловчанско / географско,историческо и културно описание/ книга IV ; София 1932г Ловеч и Ловчанско / географско,историческо и културно описание/ книга IV ; София 1932г 35,00 лв.
Герои на вярата /превод М.Н.Попов/; София 1915г Герои на вярата /превод М.Н.Попов/; София 1915г 10,00 лв.
Сборник рецепти на кулинарните изделия,приготвяни в заведенията за обществено хранене /том втори ,готварство/ София 1991г Сборник рецепти на кулинарните изделия,приготвяни в заведенията за обществено хранене /том втори ,готварство/ София 1991г 60,00 лв.