Количката е празна


« 1 2 3 4 »
Известия на Археологическия институт XXXI ; София 1969г Известия на Археологическия институт XXXI ; София 1969г 20,00 лв.
Борислав Примов , Бугрите /книга за поп Богомил и неговите последователи;София 1970г Борислав Примов , Бугрите /книга за поп Богомил и неговите последователи;София 1970г 15,00 лв. 12,00 лв.
Известия на Археологическия институт XXXIII, София 1972г Известия на Археологическия институт XXXIII, София 1972г 20,00 лв.

Петър Добрев, Необясненото и необикновеното в ранната българска история ; София 1993г Петър Добрев, Необясненото и необикновеното в ранната българска история ; София 1993г 10,00 лв.
Известия на Археологическия институт XXXII Известия на Археологическия институт XXXII 20,00 лв.
Л.Милетич,Изследвания за българите в Седмиградско и Банат Л.Милетич,Изследвания за българите в Седмиградско и Банат 25,00 лв.

Известия на Археологическия институт XXX ; София 1967г Известия на Археологическия институт XXX ; София 1967г 20,00 лв.
Христо Силянов , Освободителните борби на Македония /том 1 и 2/ София 1983г Христо Силянов , Освободителните борби на Македония /том 1 и 2/ София 1983г 40,00 лв.
Известия на Археологическия институт XXII ; София 1959г Известия на Археологическия институт XXII ; София 1959г 30,00 лв.

Христо Гандев , Българската народност през XV век Христо Гандев , Българската народност през XV век 15,00 лв.
Известия на Археологическия институт том XXI ; София 1957г Известия на Археологическия институт том XXI ; София 1957г 30,00 лв.
К.Иречек, История на българите ; София 1978г К.Иречек, История на българите ; София 1978г 30,00 лв.

Известия на Археологическия институт , том V 1928-1929 ; София 1929г Известия на Археологическия институт , том V 1928-1929 ; София 1929г 30,00 лв.
К.Иречек , Пътувания по България ,София 1974г К.Иречек , Пътувания по България ,София 1974г 60,00 лв.
Известия на Археологическия институт том XXXIV ;София 1974г Известия на Археологическия институт том XXXIV ;София 1974г 20,00 лв.

Йордан Иванов, Български старини из Македония ; София 1970г Йордан Иванов, Български старини из Македония ; София 1970г 30,00 лв.
Сборник Гаврил Кацаров /част първа/ София 1950г Сборник Гаврил Кацаров /част първа/ София 1950г 40,00 лв.
Йордан Иванов,Богомилски книги и легенди ; София 1970г Йордан Иванов,Богомилски книги и легенди ; София 1970г 30,00 лв.

Соня Георгиева и Велизар Велков ,Библиография на българската археология /1879-1966/ ; София 1974г Соня Георгиева и Велизар Велков ,Библиография на българската археология /1879-1966/ ; София 1974г 25,00 лв.
Широка лъка просветно огнище в Родопите/сборник статии/ 1947г Широка лъка просветно огнище в Родопите/сборник статии/ 1947г 60,00 лв.
Известия на Археологическия институт , том VIII  / 1934г ; София 1935 Известия на Археологическия институт , том VIII / 1934г ; София 1935 40,00 лв.

Известия на Археологическия институт том XIII / 1939г ; София 1941 Известия на Археологическия институт том XIII / 1939г ; София 1941 40,00 лв.
Йосиф Симоний Асеманий ,Календари на Вселенската църква ;  за светите славянски апостоли Кирил и Методий ; София 1987г Йосиф Симоний Асеманий ,Календари на Вселенската църква ; за светите славянски апостоли Кирил и Методий ; София 1987г 15,00 лв.
Мавро Орбини , Царството на славяните 1601 ; София 1983г Мавро Орбини , Царството на славяните 1601 ; София 1983г 15,00 лв.

« 1 2 3 4 »