Количката е празна


« 1 2 3 4 5 6 »
проф. Долапчиев, Наказателно право / особна част/ том 2 ри ; второ издание проф. Долапчиев, Наказателно право / особна част/ том 2 ри ; второ издание 20,00 лв.
Нов проф. Долапчиев , Наказателно право / обща част/ том 1 ви / София 1933г проф. Долапчиев , Наказателно право / обща част/ том 1 ви / София 1933г 20,00 лв.
Нели Чанева-Дечевска , Църкви и манастири от Велики Преслав,София 1980г Нели Чанева-Дечевска , Църкви и манастири от Велики Преслав,София 1980г 20,00 лв.

проф. Атанас Божков , Миниатюри от Мадридския ръкопис на Йоан Скилица; София 1972г проф. Атанас Божков , Миниатюри от Мадридския ръкопис на Йоан Скилица; София 1972г 40,00 лв.
Л.Милетич,Изследвания за българите в Седмиградско и Банат Л.Милетич,Изследвания за българите в Седмиградско и Банат 25,00 лв.
Христо Силянов , Освободителните борби на Македония /том 1 и 2/ София 1983г Христо Силянов , Освободителните борби на Македония /том 1 и 2/ София 1983г 40,00 лв.

Христо Гандев , Българската народност през XV век Христо Гандев , Българската народност през XV век 15,00 лв.
К.Иречек, История на българите ; София 1978г К.Иречек, История на българите ; София 1978г 30,00 лв.
К.Иречек , Пътувания по България ,София 1974г К.Иречек , Пътувания по България ,София 1974г 60,00 лв.

Йордан Иванов, Български старини из Македония ; София 1970г Йордан Иванов, Български старини из Македония ; София 1970г 30,00 лв.
Йордан Иванов,Богомилски книги и легенди ; София 1970г Йордан Иванов,Богомилски книги и легенди ; София 1970г 30,00 лв.
Асен Василиев , Ерминии ,технология и иконография ; София 1976г Асен Василиев , Ерминии ,технология и иконография ; София 1976г 150,00 лв.

Атанас Шаренков, Старинни трактати по технология и техника на живописта/в 2 тома/ София 1988г Атанас Шаренков, Старинни трактати по технология и техника на живописта/в 2 тома/ София 1988г 80,00 лв.
И.Н.Минтов, "Съдебна библиотека" година четвърта ; Ямбол 1891г И.Н.Минтов, "Съдебна библиотека" година четвърта ; Ямбол 1891г 20,00 лв.
Асен Василиев ,Троянски манастир ; София 1962г Асен Василиев ,Троянски манастир ; София 1962г 25,00 лв.

Нов Иконографски наръчник ; София 1977г Иконографски наръчник ; София 1977г 25,00 лв.
Франц фон Лист, Учебник по наказателно право / особна и обща част / София 1920 Франц фон Лист, Учебник по наказателно право / особна и обща част / София 1920 40,00 лв.
Севдалин Пенчев , Сборник от тълкувателни решения на ВКС по Търговския закон /в 2 тома/ София 1944г Севдалин Пенчев , Сборник от тълкувателни решения на ВКС по Търговския закон /в 2 тома/ София 1944г 50,00 лв.

Ш.Х.Романо,Коментар на Наказателния закон , том 4ти , част 1 и 2 ра ;София 1938г Ш.Х.Романо,Коментар на Наказателния закон , том 4ти , част 1 и 2 ра ;София 1938г 20,00 лв.
Христо Ботев, Съчинения под редакцията на Ив.Г.Клинчаров Христо Ботев, Съчинения под редакцията на Ив.Г.Клинчаров 30,00 лв.
акад.Иван Гошев, Старобългарски глаголически и кирилски надписи акад.Иван Гошев, Старобългарски глаголически и кирилски надписи 60,00 лв.

Андрей Грабар , Боянската църква ; София 1978г Андрей Грабар , Боянската църква ; София 1978г 40,00 лв.
Г.Павлов , Георги Попов албум ; София 1963г Г.Павлов , Георги Попов албум ; София 1963г 20,00 лв.
Александър Стаменов,Иван Милев ;София 1958г Александър Стаменов,Иван Милев ;София 1958г 25,00 лв.

« 1 2 3 4 5 6 »