Количката е празна


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
Оскар Йегер - Всеобща история. Часть 1: Стара история ; София 1896г Оскар Йегер - Всеобща история. Часть 1: Стара история ; София 1896г 25,00 лв.
Сборник на БАН , кн.IX /7 ;Раковски като политик ,реч за петдесетгодишнината от смъртта му от проф.д-р Ив.Д.Шишманов ;София 1918г Сборник на БАН , кн.IX /7 ;Раковски като политик ,реч за петдесетгодишнината от смъртта му от проф.д-р Ив.Д.Шишманов ;София 1918г 10,00 лв.
" Пет години" литературен сборник , съставители  И. Стубел и Вл. Полянов/ корица и маски Д.Узунов ;София 1925г " Пет години" литературен сборник , съставители И. Стубел и Вл. Полянов/ корица и маски Д.Узунов ;София 1925г 80,00 лв.

Антология на жълтата роза , “Лирика на злочеста любов” / Гео Милев , изд. на “Везни” 1922г / първо издание Антология на жълтата роза , “Лирика на злочеста любов” / Гео Милев , изд. на “Везни” 1922г / първо издание 160,00 лв.
Фридрих Ницше,Тъй каза Заратустра / с посвещение от преводача Николай Райнов/ София 1919г Фридрих Ницше,Тъй каза Заратустра / с посвещение от преводача Николай Райнов/ София 1919г 150,00 лв.
Иван Богданов , Трявна през Възраждането ; София 1977г Иван Богданов , Трявна през Възраждането ; София 1977г 10,00 лв.

Ал.Милев,Помагало за изучаване на старогръцки език / старогръцки текстове/ ; София 1946г Ал.Милев,Помагало за изучаване на старогръцки език / старогръцки текстове/ ; София 1946г 10,00 лв.
Жеко Радев ,Източна Стара планина и долината на р.Камчия ;София 1926г Жеко Радев ,Източна Стара планина и долината на р.Камчия ;София 1926г 15,00 лв.
Мила Иванова,Форма и композиция в средновековната архитектура ; София 1988г Мила Иванова,Форма и композиция в средновековната архитектура ; София 1988г 15,00 лв.

Сборник за народни умотворения,наука и книжнина , книга XV / София 1898г Сборник за народни умотворения,наука и книжнина , книга XV / София 1898г 30,00 лв.
Сборник за народни умотворения и народопис ,кн.XLII / Народописни ,животописни и езикови материали от с.Бобошево/ от Иван П. Кепов ; София 1936г Сборник за народни умотворения и народопис ,кн.XLII / Народописни ,животописни и езикови материали от с.Бобошево/ от Иван П. Кепов ; София 1936г 30,00 лв.
Сборник за народни умотворения и народопис , книга LII /Веркович и "Веда Словена" принос към.../ София 1968г Сборник за народни умотворения и народопис , книга LII /Веркович и "Веда Словена" принос към.../ София 1968г 30,00 лв.

Ст.Костов ,Д.Мишев ; Христоматия по изучаване на словестноста / в три тома / ; Пловдив 1900г Ст.Костов ,Д.Мишев ; Христоматия по изучаване на словестноста / в три тома / ; Пловдив 1900г 30,00 лв.
Константин Петканов,Старото време;Хайдути;Вятър ечи / София 1932-33г Константин Петканов,Старото време;Хайдути;Вятър ечи / София 1932-33г 20,00 лв.
В.Радославов , Пернишки каменовъглен басейн /принос към геологическите проучвания/;София 1928г В.Радославов , Пернишки каменовъглен басейн /принос към геологическите проучвания/;София 1928г 15,00 лв.

Л.Михайлов, От Черно море до Триглав ; София 1946г Л.Михайлов, От Черно море до Триглав ; София 1946г 10,00 лв.
полк.Н.Георгиев , Тактика на турските войски /кратки сведения/;София 1940г полк.Н.Георгиев , Тактика на турските войски /кратки сведения/;София 1940г 10,00 лв.
А.Сираков,И.Петков / Непряка стрелба с тежките картечници ; Търново 1933г А.Сираков,И.Петков / Непряка стрелба с тежките картечници ; Търново 1933г 10,00 лв.

Ан.Ив.Явашов,Разград неговото археологическо и историческо минало/част първа / Разград 1930г Ан.Ив.Явашов,Разград неговото археологическо и историческо минало/част първа / Разград 1930г 40,00 лв.
Матей Георгиев,Икономическото минало на гр.София и Софийско ; София 1926г Матей Георгиев,Икономическото минало на гр.София и Софийско ; София 1926г 20,00 лв.
Списание "Родина"ред.Б.Филов и Б.Йоцов ,година 1ва книжка трета ,София 1939г Списание "Родина"ред.Б.Филов и Б.Йоцов ,година 1ва книжка трета ,София 1939г 15,00 лв.

проф.М.Арнаудов, Из миналото на Котел / заселване,бележити личности,стопански живот,фолклор/ ; София 1931г проф.М.Арнаудов, Из миналото на Котел / заселване,бележити личности,стопански живот,фолклор/ ; София 1931г 25,00 лв.
З.Димитров, Стенописните орнаменти от архитектурни паметници в поречията на Струма,Места и Марица ; София 1970 З.Димитров, Стенописните орнаменти от архитектурни паметници в поречията на Струма,Места и Марица ; София 1970 50,00 лв.
Евтим Томов,Васил Захариев - монография ; София 1954г Евтим Томов,Васил Захариев - монография ; София 1954г 10,00 лв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »