Количката е празна


1 2 3 4 »
Подробни и нови издирвания по старата българска история /събрал и превел от оригинала д-р Хр.Т.Стамболски ; София 1914г Подробни и нови издирвания по старата българска история /събрал и превел от оригинала д-р Хр.Т.Стамболски ; София 1914г 30,00 лв.
Тодор Гиргинов генерал о.з. , Исторически развой на съвременна България /от Възраждането до Балканската война -1912г ; /книга 1 и 2 / София 1934г Тодор Гиргинов генерал о.з. , Исторически развой на съвременна България /от Възраждането до Балканската война -1912г ; /книга 1 и 2 / София 1934г 80,00 лв.
Адолф Кох , Александър първий български княз ; Пловдив 1896г Адолф Кох , Александър първий български княз ; Пловдив 1896г 60,00 лв.

Георги Ив.Капчев, Мавзолей в град Плевен ; София 1907г Георги Ив.Капчев, Мавзолей в град Плевен ; София 1907г 30,00 лв.
Никола Станев, История на френската революция / с илюстрации/ ;София 1927г Никола Станев, История на френската революция / с илюстрации/ ;София 1927г 10,00 лв.
Водач на народния музей в София  ; София 1923г Водач на народния музей в София ; София 1923г 25,00 лв.

Ген. Ив.Фичев , Балканската война ; София 1940г Ген. Ив.Фичев , Балканската война ; София 1940г 50,00 лв.
Жорж Нурижан , Приятели на България ;София 1940г Жорж Нурижан , Приятели на България ;София 1940г 20,00 лв.
Материали за изучаване на учебното дело в България / книга V, История на габровското училище ; София 1926г Материали за изучаване на учебното дело в България / книга V, История на габровското училище ; София 1926г 15,00 лв.

Марсел Дюнан , Българското лято / юли 1915-октомври 1915/ ;София 1918г Марсел Дюнан , Българското лято / юли 1915-октомври 1915/ ;София 1918г 20,00 лв.
П.Пешев,Историческите събития и деятели/от навечерието на освобождението ни  до днес ; София 1929 П.Пешев,Историческите събития и деятели/от навечерието на освобождението ни до днес ; София 1929 30,00 лв.
Иван Н.Унджиев ,Васил Левски ;София 1945г Иван Н.Унджиев ,Васил Левски ;София 1945г 30,00 лв.

Източният въпрос и България 1875-1890/дипломатически студии от Константин Д.Кожухаров , София 1929г Източният въпрос и България 1875-1890/дипломатически студии от Константин Д.Кожухаров , София 1929г 80,00 лв.
Известия на Българското археологическо дружество / том II свезка 1 / 1911г ; София Известия на Българското археологическо дружество / том II свезка 1 / 1911г ; София 30,00 лв.
Извори за българската история XXIV / Латински извори за българската история IV ; София 1981г Извори за българската история XXIV / Латински извори за българската история IV ; София 1981г 30,00 лв.

Известия на Археологическия институт  XXXV / Culture et art en Bulgarie medievale / VIII-XIX s/ Sofiq 1979 Известия на Археологическия институт XXXV / Culture et art en Bulgarie medievale / VIII-XIX s/ Sofiq 1979 15,00 лв.
Извори за българската история XXV / Гръцки извори част XI / София 1983г Извори за българската история XXV / Гръцки извори част XI / София 1983г 30,00 лв.
Известия на Археологическия институт  XXXVI / Cultures prehistoriques en Bulgarie / Sofia 1981 Известия на Археологическия институт XXXVI / Cultures prehistoriques en Bulgarie / Sofia 1981 15,00 лв.

Извори за българската история XII / Латински извори за българската история -част III  , София 1965г   Извори за българската история XII / Латински извори за българската история -част III , София 1965г 30,00 лв.
Нов Иван Богданов, Именник на българските ханове , София 1981г Иван Богданов, Именник на българските ханове , София 1981г 10,00 лв.
Известия на Археологическия институт том IX 1935г /Bogdan D.Filov,Actes du IVe congres international des etudes Byzantines ; Sofia 1935 Известия на Археологическия институт том IX 1935г /Bogdan D.Filov,Actes du IVe congres international des etudes Byzantines ; Sofia 1935 40,00 лв.

Йордан Андреев, Българските ханове и царе VII-XIV век /историко-хронологичен сборник/ София 1988г Йордан Андреев, Българските ханове и царе VII-XIV век /историко-хронологичен сборник/ София 1988г 10,00 лв.
Известия на Археологическия институт/ том  XXIV ;София 1961 Известия на Археологическия институт/ том XXIV ;София 1961 20,00 лв.
А.Данчева-Василева , България и Латинската империя/1204-1261/ ; София 1985г А.Данчева-Василева , България и Латинската империя/1204-1261/ ; София 1985г 10,00 лв.

1 2 3 4 »