Количката е празна


проф.д-р В.Бешевлиев, Старогръцка христоматия ; София 1943г проф.д-р В.Бешевлиев, Старогръцка христоматия ; София 1943г 20,00 лв.
Румъно-български речник /50 000 думи/ София 1962г Румъно-български речник /50 000 думи/ София 1962г 40,00 лв.
проф.д-р Стефан Младенов, Етимологически и правописен речник на българския книжовен език ; София 1941г проф.д-р Стефан Младенов, Етимологически и правописен речник на българския книжовен език ; София 1941г 150,00 лв.

Алманах  Българска външна търговия / 1943г Алманах Българска външна търговия / 1943г 80,00 лв.
В.Бешевлиев, Александринска поезия ; София 1935г В.Бешевлиев, Александринска поезия ; София 1935г 15,00 лв.
д-р Л.Андрейчин,Н.Костов,Е.Николов , Българска граматика/помагало за езиково обучение в гимназиите; София 1947г д-р Л.Андрейчин,Н.Костов,Е.Николов , Българска граматика/помагало за езиково обучение в гимназиите; София 1947г 15,00 лв.

Кирило-Методиевска енциклопедия / 1и2 том ; София 1995г Кирило-Методиевска енциклопедия / 1и2 том ; София 1995г 50,00 лв.