Количката е празна


Васил П.Маринов , Американските лози и възобновлението на лозята ; Враца 1902г Васил П.Маринов , Американските лози и възобновлението на лозята ; Враца 1902г 15,00 лв.
Г.Малкьов ; Животни,които принасят невидима полза на земеделеца ;В.Търново 1903г Г.Малкьов ; Животни,които принасят невидима полза на земеделеца ;В.Търново 1903г 10,00 лв.
проф.П.Бичев,Частна зоотехника /част III-IV ,расите на дребните домашни животни овци,кози и свини,зайци,птици и кучета ; София 1934г проф.П.Бичев,Частна зоотехника /част III-IV ,расите на дребните домашни животни овци,кози и свини,зайци,птици и кучета ; София 1934г 20,00 лв.

Н.Неделчев и М.Кондарев ,Наръчник по лозарство ;София 1954г Н.Неделчев и М.Кондарев ,Наръчник по лозарство ;София 1954г 15,00 лв.
П.Маждраков,Маслодайни растения в България ; София 1957г П.Маждраков,Маслодайни растения в България ; София 1957г 15,00 лв.
Асен Иванов,Овощията и зеленчуците и тяхното консервиране ; София 1927г Асен Иванов,Овощията и зеленчуците и тяхното консервиране ; София 1927г 10,00 лв.

Б.Мичев,А.Найденов и П.Маждраков, Нашите горски плодове и тяхното използване; София 1960г Б.Мичев,А.Найденов и П.Маждраков, Нашите горски плодове и тяхното използване; София 1960г 10,00 лв.
Н.Стоянов и Б.Китанов ,Диви полезни растения в България ; София 1960г Н.Стоянов и Б.Китанов ,Диви полезни растения в България ; София 1960г 30,00 лв.
Растителността на Витошките води /принос към хидрологията и хигиената на столицата / София 1922г Растителността на Витошките води /принос към хидрологията и хигиената на столицата / София 1922г 15,00 лв.

Б.Ахтаров и Хр. Кантарджиев , Определител на най-разпространените растения в България ; София 1947г Б.Ахтаров и Хр. Кантарджиев , Определител на най-разпространените растения в България ; София 1947г 10,00 лв.
А.Тимов,М.Веселинов,К.Атанасов,Цв.Димитров ;Ориенталският тютюн в България ;София 1974г А.Тимов,М.Веселинов,К.Атанасов,Цв.Димитров ;Ориенталският тютюн в България ;София 1974г 25,00 лв.
М.Веселинов,Стокознание на тютюна /записки/; София 1964г М.Веселинов,Стокознание на тютюна /записки/; София 1964г 25,00 лв.

проф.д-р Гр.Диков , Хигиена на месото/ наука за месото и кланичен месопреглед /София 1930г/ проф.д-р Гр.Диков , Хигиена на месото/ наука за месото и кланичен месопреглед /София 1930г/ 30,00 лв.
Материали за Български ботаничен речник ; София 1939г Материали за Български ботаничен речник ; София 1939г 30,00 лв.
Флора на НР България ,том V ; София 1973г Флора на НР България ,том V ; София 1973г 20,00 лв.

Сава Ботев и Йосиф Г. Ковачев , Земледелието в България ; София 1934г Сава Ботев и Йосиф Г. Ковачев , Земледелието в България ; София 1934г 50,00 лв.